Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
ANKIETA Witam serdecznie nazywam się Marek Podgórski. Jestem studentem II roku studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja AWF w Warszawie. Poniższa ankieta zostanie wykorzystana wyłącznie w mojej pracy magisterskiej, której tematem jest „Baseball jako forma rekreacji dla wszystkich". Z góry dziękuję za rzetelne udzielanie odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa

Baseball jako forma rekreacji ruchowej dla wszystkich

* 1. Wiek:
• 6-7 lat
• 8-9 lat
• 10-11 lat
• 12+ lat
* 2. Płeć
• Kobieta
• Mężczyzna
* 3. le razy w tygodniu uczęszczasz na zajęcia baseballowe?
• Raz
• Dwa
• Trzy
• Cztery
• 5 i więcej razy
* 4. Ile godzin w tygodniu poświęcasz na zajęcia baseballowe?
• Do 3 h
• 4 – 6 h
• 7 – 9 h
• Powyżej 10 h
* 5. Czy oprócz zajęć baseballowych uczęszczasz na inne zajęcia ruchowe?
(Jeśli tak – przejdź do pytania 6, jeśli nie – do pytania 7)
• Tak
• Nie
6. Jaką inną aktywność podejmujesz? (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi)
• Jazda na rowerze
• Pływanie
• Bieganie
• Piłka nożna
• Piłka siatkowa
• Piłka koszykowa
• Inne
* 7. 7. Od jak dawna grasz w baseball?
Mniej niż rok
• Od 1 roku
• Od 2 – 3 lat
• Od 4 – 5 lat
• Powyżej 5 lat
* 8. Czy Twoi rodzice co najmniej dwa razy w tygodniu uprawiają aktywność ruchową?
• Tak
• Nie
• Nie wiem
* 9. Kto lub co było źródłem Twojego zainteresowania baseballem?
• Nauczyciel wychowania fizycznego
• Znajomi oraz cele towarzyskie
• Rodzice
• Hobby, pasja
• Brak możliwości wyboru innej dyscypliny
• Polepszenie zdrowia
• Wypełnienie czasu wolnego, nuda
* 10. Co daje Ci uprawianie baseballu? (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)
• Satysfakcję
• Możliwość usprawnienia fizycznego
• Poprawę humoru
• Kontakt z innymi osobami
• Poprawę zdrowia
• Wypełnienie czasu wolnego
• Inne
* 11. Czy rozwijasz swoje zainteresowanie baseballem w inny sposób niż treningi (możliwość wielokrotnego wyboru)
• Poprzez oglądanie meczów
• Poprzez uczestniczenie w imprezach sportowych
• Poprzez Internet (fora tematyczne, filmy)
• Poprzez obozy sportowe
* 12. Czy baseball ułatwia pokonywanie trudności w życiu codziennym?
• Tak
• Nie
• Nie mam zdania
* 13. Czy znasz poniższe odmiany baseballu? (możliwość zaznaczenia czterech odpowiedzi)
• T-ball
• Slow pitch
• Wiffle ball
• Softball
• Inne
• Nie znam żadnej
* 14. Czy uważasz że baseball jest popularny w Polsce?
• Tak
• Nie
• Nie mam zdania
* 15. Z jakiego powodu najczęściej nie bierzesz udziału w zajęciach baseballowych?
• Obowiązki domowe
• Choroba
• Zajęcia szkolne lub dodatkowe
• Brak zainteresowania w zajęciach
* 16. Czy uważasz, że w Polsce powinno bardziej zachęcać się dzieci i młodzież do udziału w zajęciach baseballowych?
• Tak
• Nie
• Nie mam zdania
* 17. Czy uważasz że w zajęciach baseballowych może brać udział każdy?
• Tak
• Nie
• Nie mam zdania
* 18. Czy spotkałeś się w Polsce z reklamami (bilbordami, reklamami w TV lub gazecie) zachęcającymi do brania udziału w zajęciach baseballowych?
• Tak
• Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .